dnia | tygodnia | miesiaca | roku

Test na ojcostwo dla celów sądowych

2016-03-15 09:09:41

Sądowe badanie ojcostwa narzuca – w przeciwieństwie do testu dla własnej informacji – użycie konkretnych procedur zgodnych ze wzorcami z góry ustalonymi przez polskie sądownictwo.

Żeby rezultat badania wykonywanego w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia ojcostwa badanego mężczyzny, mógł zostać uznany przez organ wymiaru sprawiedliwości za niepodważalny oraz zgodny z prawem dowód w dochodzeniu, muszą zostać spełnione wymienione warunki, należą do nich:

Nieodzowność uczestnictwa trzech osób. Jeżeli dziecko jest małoletnie to przypuszczalnego ojca, dziecka oraz matki, przy czym w przypadku, gdy dziecko ma innych prawnych opiekunów wymagane jest okazanie przyzwolenia jego prawnych opiekunów na przeprowadzenie testu.
Obowiązek sprawdzenia tożsamości wszystkich badanych osób odbywa się przez przedłożenie poświadczających tożsamość dokumentów (dowodu osobistego, lub paszportu), w przypadku nieletniego dziecka takim dokumentem może być skrócony odpis aktu urodzenia.
Potrzeba przybycia do właściwej placówki analitycznej, w której materiał genetyczny przeznaczony do badania, pobrany zostanie w obecności lekarza specjalisty lub analityka medycznego, posiadającego uprawnienia nadane przez biegłego sądowego. Istnieje konieczność opracowania protokołu z całego zdarzenia.
Jak wygląda analiza?

Domowe testy na ojcostwo, jak także te zlecane na potrzeby wymiaru sprawiedliwości są w 100 procentach wiarygodne i bez wpływu na zdrowie. Sądowa ekspertyza nie wymaga udokumentowania żadnego skierowania, wystarczy tylko skontaktować się z odpowiednią placówką medyczną. Materiał biologiczny do analizy pozyskuje się poprzez wzięcie wymazu z jamy ustnej przy użyciu specjalnej wymazówki, zakończonej bawełnianą końcówką. Cała czynność trwa około kilka minut. Czas oczekiwania na rezultat testu jest stosunkowo niedługi i nie przekracza kilku dni roboczych. Komplet dokumentów wzbogaconych autentyczną ekspertyzą biegłego sądowego, gotowy jest zwykle do około dwóch tygodni. Osoba zlecająca test pokrewieństwa ma ponadto możliwość wybrania sposobu dostarczenia wyniku. Informacje o ekspertyzie może otrzymać za pośrednictwem poczty, na wskazany adres placówki pocztowej, e-mailowo, drogą telefoniczną lub też udać się po wynik do placówki współpracującej, w której zlecone zostało badanie.

Przeczytano: 341 razy

Komentarze (0)
Loading...
Dołącz do
swoich znajomych!