dnia | tygodnia | miesiaca | roku

Jak wykonać test DNA?

2016-03-15 09:43:08

Testy genetyczne to aktualnie najdokładniejsza droga weryfikacji pokrewieństwa między prawdopodobnym rodzicem, a dzieckiem. Pozwalają one raz na zawsze uwolnić się od wszelkich wątpliwości. I chociaż badania DNA wymagają wykonania wielu trudnych czynności, to ze strony klienta jest to proces bardzo łatwy, obejmujący zaledwie kilka etapów. Za chwilę przedstawimy pokrótce każdy z nich.

 

Etap pierwszy: Zamówienie pakietu do samodzielnego pobrania materiału biologicznego.

Jeśli wynik badania ma być dowodem w postępowaniu sądowym, pobranie materiału do badań musi być wykonane przez upoważnioną i przeszkoloną do tego osobę w placówce medycznej. Jeśli badanie wykonywane jest wyłącznie dla celów informacyjnych, to materiał biologiczny można pobrać osobiście, a służy do tego pakiet do pobrania materiału do badań. Można go zamówić na szereg różnych sposobów, np. mailowo, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej laboratorium genetycznego.

Etap drugi: pobranie materiału do badań

Etap pobrania wymazów polega na potarciu wewnętrznej strony policzka przypominającym pałeczkę do oczyszczania uszu patyczkiem określanym wymazówką. W taki właśnie sposób z jamy ustnej aspiruje się komórki nabłonkowe, z których dalej, w wyniku określonych procesów laboratoryjnych, pozyskuje się już „oczyszczone” DNA. Pełny proces trwa zwykle nie więcej niż kilkadziesiąt sekund, jest całkowicie bezbolesny i jest w stu procentach niegroźny dla uczestników badania.

Etap trzeci: przekazanie próbek do analizy w laboratorium

Gdy już wszystkie próby zostaną pobrane należy je jeszcze przesłać do laboratorium, w którym przeprowadzona zostanie ekspertyza. Służy do tego celu koperta zwrotna ze znaczkiem. Razem z zabezpieczonym materiałem należy odesłać również bardzo ważne dokumenty, a w tymm.in. formularz zlecenia badania ojcostwa.

Etap czwarty: analiza DNA

Ustalaniu pokrewieństwa towarzyszy kilka głównych kroków. Pierwszym z nich jest przytoczona wyżej izolacja DNA. Później, na podstawie dostarczonego do laboratorium materiału tworzy się profil genetyczny każdej biorącej udział w badaniu osoby. Porównanie tych profili, a dokładnie markerów genetycznych, nazywanych inaczej układami STR, umożliwia skrupulatne określenie stopnia spokrewnienia między potencjalnym ojcem, a dzieckiem.


Etap piąty: przekazanie opinii

Zleceniodawca ma możliwość podjęcia decyzji odnośnie sposobu w jaki życzy sobie odebrać informację o wykonanej analizie. Rezultat ekspertyzy może być przesłany drogą pocztową, przekazany przez telefon, bądź e-mailowo.

W artykule wykorzystano informacje zamieszczone na stronie: test-ojcostwa.pl

Przeczytano: 488 razy

Komentarze (0)
Loading...
Dołącz do
swoich znajomych!